Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 31 Μαΐου η πλατφόρμα για αιτήσεις ενίσχυσης γυμναστηρίων και παιδότοπων με τη μορφή κεφαλαίων επανεκκίνησης. To ύψος της επιδότησης που θα ξεκινά από τα 4.000 ευρώ και θα φτάνει έως και τα 17.000 ευρώ θα αποτελέσει η μείωση του τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες, είναι:

– μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης

– ενοίκια επαγγελματικού χώρου

– λογαριασμοί ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ

– δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ)

– κόστος προβολής και δικτύωσης (έξοδα διαφήμισης)

– προμήθεια αναλώσιμων υλικών

– αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού

Η επιδότηση διαμορφώνεται στο 25% τού κόστους λειτουργίας για το έτος 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το  άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο www.ependyseis.gr/mis από 31/5/2021 έως και 28/7/2021.

Share This