Παράταση της υποχρεωτικής τηλεργασίας στο 20%  προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση. Επιχειρήσεις υποχρεούνται έως 30/06/2021 να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Share This