Αντιμέτωποι με την προοπτική μιας μακροχρόνιας και τραυματικής πανδημίας του Covid-19, το CEPS αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειές του για την στήριξη του έργου των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην ανάπτυξη μιας βιομηχανικής στρατηγικής που να ταιριάζει σε ένα πιο λαμπρό μέλλον.

Το cePS ξεκίνησε να διαφημίζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας στις αρχές του καλοκαιριού 2020 και επισήμως ξεκίνησε την Ομάδα Εργασίας με την επωνυμία “Προς μια ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη μετά την πανδημία”, στις 26 Νοεμβρίου 2020. Δημιούργησε οκτώ ομάδες εργασίας επιφορτισμένες με το έργο της διερεύνησης των συστάσεων πολιτικής.

Η Ομάδα Εργασίας ήταν πραγματικά μια πρωτοβουλία πολλών ενδιαφερομένων και το CEPS εμπλούτισε αυτή τη συζήτηση με τους διαλόγους που έλαβαν χώρα σε διαφορετικά streams. Με την πάροδο δύο μόλις μηνών, από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2021, το CepS κατόρθωσε να φιλοξενήσει 24 συναντήσεις ομάδων εργασίας (τρεις ανά ομάδα εργασίας), καθ΄ς και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με το εμπόριο και το ζήτημα των δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου στη βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν στις συναντήσεις, και δόθηκε προσοχή να διασφαλιστεί ότι υπήρχε ισορροπία στη συζήτηση, με προσκεκλημένους εξωτερικούς ομιλητές, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων αρκετών εκπροσώπων της Κομισιόν από μια ποικιλία γενικών διευθύνσεων.

Αυτό το report περιλαμβάνει τα κύρια ευρήματα αυτών των συναντήσεων. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές συστάσεις που προέκυψαν από τη σύνοδο της ολομέλειας τον Νοέμβριο του 2020, και από τις συζητήσεις στις διάφορες ομάδες εργασίας.

Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τις κύριες συστάσεις από κάθε μία ομάδα εργασίας. Ένα παράρτημα στο τέλος του report περιλαμβάνει τα ονόματα των συμμετεχόντων, των ομιλητών, των προέδρων και των εισηγητών κάθε ομάδας εργασίας.

Το πλήρες report θα δημοσιευθεί τον Ιούλιο του 2021.

Πηγή CEPS

 

Share This