Από Δευτέρα 7 Ιουνίου  έως την Παρασκευή 11 Ιουνίου το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούνιο 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας. Όπως αναφέρεται εντός της παραπάνω προθεσμίας δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/6/2021 έως και 11/6/2021.Από 12/6/2021 οι  εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/6/2021 έως και 11/6/2021.

 

Share This