Νέα τροπολογία του υπουργείου Εργασίας δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρέθηκαν σε αναστολή το 2020 να μεταφέρουν την άδεια τους μέχρι και το 2022.

Συγκεκριμένα ,προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς μετά την 30η Ιουνίου το υπόλοιπο της αδείας του 2020 για όσους τελούσαν σε αναστολή, και συγκεκριμένα τμηματικά εντός του 2021 και του 2022, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να ασκηθεί το δικαίωμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.

Share This