Η πρώτη φάση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 17 Ιουνίου και έως τότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τη δήλωση Ε3.

Η ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών θα παρέχεται μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021.

 

Share This