Σύμφωνα με το άρθρο 256 του νόμου 4798/ 2021 χρέη που έχουν για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2016 στον πρώην κλάδο πρόσθετης ασφάλισης και στον πρώην κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του πρώην ΟΓΑ  ,για τον οποίο οι ασφαλισμένοι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και πρόεκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ οι οφειλές που δημιουργήθηκαν διαγράφονται ,ο χρόνος ασφάλισης παραμένει ισχυρός στον πρώην ΟΓΑ και οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ βεβαιωμένες η’ μη δεν αναζητούνται  …Η σχετική διάταξη εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης καθώς και σε εκκρεμείς υποθέσεις αμφισβητήσεων ενώπιον αρμόδιων διοικητικών οργάνων

 

 

 

Share This