Απόφαση – σταθμός :Tο δικαστήριο αναγνωρίζει  χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη συνταξιούχου για μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης.

Share This