Ικανοποιητική κρίνεται η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το α΄ εξάμηνο του έτους καθώς εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με το στόχο του ΜΠΔΣ 2022-2025 τα φορολογικά έσοδα ενώ χαμηλότερα κινείται το πρωτογενές έλλειμμα. Τον Ιούνιο τα έσοδα από φόρους είναι  αυξημένα κατά 97 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Share This