Σε δύο «κύματα» θα καταβληθούν τα αναδρομικά και οι αυξήσεις στους συνταξιούχους.

Οι «νέοι» ασφαλισμένοι, θα πληρωθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στον επανυπολογισμό της σύνταξής τους με βάση τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για τα περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, στις 27 Ιουλίου ενώ οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι θα πρέπει να περιμένουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Οι αυξήσεις των νέων συνταξιούχων θα καταβληθούν μαζί με τις συντάξεις Αυγούστου, από 26 έως 29 Ιουλίου, ενώ η καταβολή των αναδρομικών θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη πληρωμή στις 27 Ιουλίου 2021.

Share This