Από σήμερα, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2021.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ.

Share This