Οι οφειλέτες θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, η οποία αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ώρες, να ενταχθούν στη ρύθμιση επιλέγοντας από 36 άτοκες δόσεις έως και 72 έντοκες με επιτόκιο 2,5%.Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Share This