Σε λειτουργία η πλατφόρμα στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ για  την υποβολή  αίτησης, οι των κληρονόμων συνταξιούχων με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης που απεβίωσαν προτού εισπράξουν τα αναδρομικά που δικαιούνται και να λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία από τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ οι κληρονόμοι ακολουθούν τη διαδρομή: Επιστροφή ποσών σε κληρονόμους και επιλέγουν  Επιστροφή αναδρομικών σε κληρονόμους που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό κατ΄εφαρμογή του νόμου 4670/2020.

Share This