Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές στους δικαιούχους.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

σε 5.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Share This