Όπως είναι γνωστό, για τους θανάτους μετά τις 13-5-2016, όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας, η ρύθμιση προβλέπει ότι ο επιζών σύζυγος καθίσταται κατ’ αρχήν δικαιούχος της σύνταξης, λαμβάνοντας το 70% της σύνταξης του θανόντος. Προβλέπει επίσης ότι μετά την πάροδο τριετίας από τον θάνατο, αν ο επιζών εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, η σύνταξη χηρείας περιορίζεται στο μισό (δηλαδή στο 35% της σύνταξης του θανόντος), το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 360 ευρώ.

 

Share This