Σύντομα θα ανοιξει η πλατφόρμα με την οποία θα δίνεται δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες να δηλώσουν στους Δήμους την πραγματική επιφάνεια των ιδιοκτησιών τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύνσεις για τα έτη μέχρι και το 2019

Η πλατφόρμα θα παραμείνει σε λειτουργία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διορθώσουν το τετραγωνικά των ακινήτων τους, σε σχέση με αυτό που αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.η νέα ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση των μη ρευματοδοτούμενων ακινήτων, ώστε να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Share This