Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 18-22 Οκτωβρίου

  • Θα καταβληθούν σε 24.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
  • Θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  • Θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την Τρίτη 19 Οκτωβρίου

  • Θα καταβληθούν σε 37.297 εργαζομένους ενταγμένους στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο
  • Θα καταβληθούν σε 35.380 δικαιούχους για άδειες ειδικού σκοπού

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • Θα καταβληθούν σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • Θα καταβληθούν σε 4.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • Θα καταβληθούν σε 700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Share This