Περιθώριο έως και τις 15 Νοεμβρίου 2021 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, έχουν όσες επιχειρήσεις έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, με κωδικούς taxisnet.

Share This