Μετά τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ,  προστέθηκαν προστέθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή 1555, στο Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου, δηλαδή:

  • Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)
  • ΕΡΓΑΝΗ
  • Θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Εργασιακά Θέματα και Προγράμματα Απασχόλησης/Κατάρτισης
  • Θέματα Ισότητας και Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής
  • Γραμμή για τη βία κατά των γυναικών
Share This