Με τροπολογία το υπουργείο Οικονομικών έδωσε τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και των οφειλών εκείνων που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Share This