Δικαίωμα περίθαλψης θα δίνεται  στους ανασφάλιστους χωρισμένους, εφόσον μένουν ανασφάλιστοι και μετά το διαζύγιο σύμφωνα με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

Ο καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή Υπάρχει λύση τονίζει “Ο χωρισμένος σύζυγος πρέπει να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις :Nα μην έχει άλλο δικαίωμα άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο και να έχει επέλθει λύση του γάμου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας του.Επίσης να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ εισφορά 6,45% επί του κατώτατου μισθού, ήτοι 42 € το μήνα και 42,8 € μηνιαίως από 1-1-2022. Τέλος  να υποβάλει αίτηση διατήρησης του δικαιώματος των παροχών ασθένειας σε είδος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής απόφασης του διαζυγίου”

Share This