Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη, δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων και καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις στις 21 Δεκεμβρίου.Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Share This