ήμερα το απόγευμα θα γίνει η πληρωμή στους λογαριασμούς 36.515 εργαζομένων του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η αναλογία μισθού του Οκτωβρίου.

Share This