Στις 15 Δεκεμβρίου και στις 31 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα  του Δεκεμβρίου.

Share This