Για τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή ή έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ η καταβολή της αναλογίας για το δώρο Χριστουγέννων, καταβάλλεται ως εξής:

Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως  30.11.2021 η καταβολή πραγματοποιείται έως 21 12.2021

Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2021 έως 31.12.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως 31.1.2022 και μέχρι 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το υπόλοιπο μέρος από τον εργοδότη.

Share This