Παρατείνεται μέχρι 26 Ιανουαρίου 2022 η ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31/12/2021.Η ρύθμιση χάνεται στην περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο δόσεις.Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση είναι αυτές από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021

Share This