Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση των 36 έως και 72 δόσεων  καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 26 Ιανουαρίου. Δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να φέρει και μια δεύτερη παράταση λίγων ημερών .

Η ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση των 36 έως και 72 δόσεων δεν αφορά όλους τους φορολογούμενους, αλλά μόνο τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 – 31.7.2021, ενώ μπορούν να υπαχθούν όλοι οι φορολογούμενοι με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες σε ΔΟΥ / Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid,
* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «Συν-Εργασία» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021,
* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων Covid-19,
* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

*φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω Covid
* νομικά πρόσωπα/οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω Covid
* φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid

Share This