Περιθώριο μέχρι 31 Ιανουαρίου έχουν οι περίπου 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για να επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία.Ο φορέας έχει θέσει σε ισχύ την απαραίτητη πλατφόρμα ώστε να υποβληθούν οι σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.

Share This