Στον e-ΕΦΚΑ εκτιμούν ότι από τη στιγμή που η κύρια σύνταξη έχει εκδοθεί γεγονός που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης και παροχής εφάπαξ, ο χρόνος αναμονής θα μειωθεί δραστικά κατά την διάρκεια της χρονιάς ειδικά για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Share This