Ρύθμιση για την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι το 2023 χωρίς προϋποθέσεις σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων περιλαμβάνεται στις τροπολογίες.Την 1η Μαρτίου ανανεώνεται η ασφαλιστική ικανότητα, (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) όσων κατά το προηγούμενο έτος είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες  ασφάλισης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση όμως παρατείνεται χωρίς προϋποθέσεις για ένα χρόνο η ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων για τους οποίους η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις μέχρι και το 2020.

 

Share This