Καταργούνται τα δικαιολογητικά για την έναρξη ή τη μεταβολή εργασιών για τους μη μισθωτούς σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας στο πλαίσιο υλοποιησης της σχετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Με την νέα ρύθμιση καταργείται η διαδικασία της απογραφικής δήλωσης μη μισθωτών στον  e-ΕΦΚΑ και γίνεται  απευθείας εγγραφή του πολίτη ως ασφαλισμένου μη μισθωτού.

Share This