«Κουρεμένα» έως και 75% θα είναι τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής   που θα αποπληρώσουν 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ενισχύθηκαν με το ποσό των 8,3 δις. ευρώ μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών την περίοδο της πανδημίας θα πρέπει μέχρι τα τέλη Μαρτίου να αποφασίσουν εάν θα εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής προκειμένου να λάβουν έξτρα έκπτωση  15% ή  θα αποπληρώσουν την οφειλή σε 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στις 30 Ιουνίου.

Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης των θέσεων εργασίας επιστρέφουν:

Α. Το 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημιές προ φόρων το 2020.

Β. Το 33,3% της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Share This