Τρέχει από την Τετάρτη 9 Μαρτίου, το πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» του ΟΑΕΔ με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία. Για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι άνεργοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους)

Share This