Νέα ευκαιρία να αποκαλύψουν στους δήμους τα αδήλωτα τετραγωνικά στα ακίνητα τους έχουν έως τις 30 Ιουνίου 2022 οι ιδιοκτήτες ακίνητων χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων, τελών, προσαυξήσεων και προστίμων.

Share This