Διατάξεις και για τις φορολογικές δηλώσεις  περιέχει η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και περιλαμβάνει την επιδότηση καυσίμων. Η τροπολογία προβλέπει ότι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Share This