Διευκόλυνση στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων φέρνει η υπηρεσία για την αυτόματη άντληση της φορολογικής ενημερότητας για προμηθευτές του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα εντάσσονται όλο και περισσότεροι φορείς, απαλλάσσοντας τους από την υποχρέωση να προσκομίζουν οι ίδιοι φορολογική ενημερότητα προκειμένου να πληρωθούν, καθώς η διαδικασία γίνεται πλέον αυτοματοποιημένα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του πολίτη ή της υπηρεσίας.

Share This