Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς θα ισχύσει και στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος για τους νέους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 με τον ν. 4646τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι νέοι βιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης φορολογούνται πλέον με έναν χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν ηταν πάνω από  τα 10.000 ευρώ

Share This