Στην ειδική πλατφόρμα θα δηλώνεται κάθε ΙΧ αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του και προϋπόθεση για να πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους είναι το όχημα να μην έχει καταθέσει πινακίδες και να είναι ασφαλισμένο.

Οι δικαιούχοι της επιταγής καυσίμων θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία λήξης της ψηφιακής κάρτας.Συγκεκριμένα, εάν μέχρι τις 31 ιουλίου  οι δικαιούχοι δεν κάνουν χρήση του ποσού που δικαιούνται ως επιδότηση καυσίμων, τότε η κάρτα καταργείται

Share This