Άνοιξε η εφαρμογή στο Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2022. Με τέσσερις καινοτομίες η ΑΑΔΕ διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος για τους πολίτες.

Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε έναν πίνακα και ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο, τα βασικά στοιχεία που έχουν ληφθεί από φορείς.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ΑΑΔΕπριν την υποβολή της δήλωσης.Διευκολύνεται άμεσα η επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της μισθωμένης κατοικίας φοιτητή

Share This