Η καταβολή του επιδόματος ακρίβειας στους δικαιούχους θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Απριλίου.

Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη του συνταξιούχου.

Share This