Αυτή την εβδομάδα θα πληρωθούν  οι εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον Μάρτιο.Από το υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών Υποθέσεων  θα γίνουν την Πέμπτη 14 Απριλίου, οι  καταβολές:

-Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Μάρτιος 2022) και Δώρο Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022.
-Καταβολή Δώρου Πάσχα  στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Ιανουάριο 2022.

-Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού.

Share This