Αναγνώριση 150 ενσήμων προβλέπεται σε νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να συμπληρώσει κάποιος τις προϋποθέσεις για να βγει στη σύνταξη. Παράλληλα παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, στους ασφαλισμένους προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν συμπληρώσει 4.500 ένσημα μπορούν να αναγνωρίσουν ως 150 ημέρες ασφάλισης ενώ δίνεται και η δυνατότητα προαιρετικής συνέχιση της ασφάλισης

Share This