Καθιερώνεται προθεσμία τριών μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία έξι μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ, με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας για για τις συντάξεις fast track και τις «συντάξεις εμπιστοσύνης».

Share This