Τη διατήρηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 2023 αλλά με αστερίσκους και την απενεργοποίησή του από το 2024, συνέστησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντας το «εαρινό πακέτο ευρωπαϊκού εξαμήνου».

Όπως διατυπώνεται στην 14η έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας, καταγράφεται η πρόοδος που έχει επιτελεστεί παρά την πανδημία αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τις συμφωνημένες δεσμεύσεις, «παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκλήθηκαν από τις οικονομικές επιπτώσεις των νέων κυμάτων της πανδημίας καθώς και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία».

 

Share This