Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα μπορούν να υποβάλλουν όσοι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα διαπιστώνουν λάθη ή παραλείψεις στις αρχικές δηλώσεις.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αναμένεται εντός των προσεχών εβδομάδων να τεθεί σε λειτουργία. H υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας υποβολής δεν συνεπάγεται καμία κύρωση για τον φορολογούμενο.

Share This