Ενιαίο “καθεστώς” ισχύει αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2022  για όλους τους συνταξιούχους, οι οποίοι συνεχίσουν να εργάζονται.

Share This