Παρατείνεται κατά ένα μήνα η πληρωμή της πρώτης δόσης για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Tαυτόχρονα αυξάνονται από 60 σε 96 οι δόσεις για την αποπληρωμή της οφειλής.

Share This