Για πρώτη φορά περισσότερες οι θετικές γνώμες για συντάξεις και εξυπηρέτηση του
πολίτη σε σχέση με τις αρνητικές

6 στους 10 πολίτες θα εμπιστεύονταν την έκδοση της σύνταξης τους σε
πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους του ΕΦΚΑ. Αυτό αποτυπώνεται στην
έρευνα της εταιρίας Pulse που παρουσιάστηκε στην Εφημερίδα Action Press και
στον τηλεοπτικό σταθμό Action24. Παράλληλα από τα ευρήματα της έρευνας
προκύπτει πως για πρώτη φορά σε παρόμοιες έρευνες, οι θετικές γνώμες για την
πρόοδο στις εκκρεμείς συντάξεις και για την εν γένει εξυπηρέτηση του πολίτη από
τον ΕΦΚΑ είναι περισσότερες από τις αρνητικές, κάτι που αποδεικνύει την
σημαντική πρόοδο που έχει γίνει τους τελευταίους 12 μήνες και στα δυο αυτά
πεδία (μηδενισμός εκκρεμών συντάξεων παλαιών ετών, λειτουργία του 1555,
ψηφιοποίηση διαδικασιών, νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες κα).

Αναλυτικά, με βάση την έρευνα, το 60% των ερωτηθέντων θα επέλεγε να
αξιοποιήσει πιστοποιημένους επαγγελματίες για την έκδοση και της δικής τους
σύνταξης. Μάλιστα το 62% του συνόλου του δείγματος και το 65% αυτών που έχουν
ασφαλιστική σχέση με τον ΕΦΚΑ κρίνουν ότι ο θεσμός αυτός κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνσ

Share This