Τι θα φέρουν τα νέα δεδομένα και η είσοδος των funds στις δανειακές συμβάσεις; 

Το ότι η τράπεζα μεταβιβάζει το δάνειο και “λύνει” έτσι τη σχέση με τον δανειολήπτη, δεν σημαίνει ότι ο τελευταίος ξεμπερδεύει με την οφειλή του. Στη θέση της τράπεζας θα έχει πλέον ως αντισυμβαλλόμενο το fund, με το οποίο θα κληθεί να συμφωνήσει τον τρόπο αποπληρωμής του δανείου του.

Στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης δανείων, είτε ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτά δίνονται προς διαχείριση σε τρίτους, δεν μπορεί να αλλάξει και πολύ περισσότερο να χειροτερέψει η θέση του οφειλέτη και του εγγυητή. Απαγορεύεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης καθώς και του επιτοκίου.

Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται η απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση και αυτό έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, η εταιρεία διαχείρισης ή το fund δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να το αλλάξει ή να το αυξήσει. Το επιτόκιο αναφοράς μένει το ίδιο αυτό που ήταν κατά τον χρόνο που πουλήθηκε το δάνειο, ακόμα και αν τέτοιο δικαίωμα υπήρχε συμβατικά για τον πωλητή του δανείου, δηλαδή την τράπεζα.

 Πολλοι αναρωτιούνται θα μπορεί το fund να βγάλει σε πλειστηριασμό το σπίτι μου;Ναι. Θα μπορεί να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για την είσπραξη της οφειλής και μάλιστα χωρίς χρονοτριβή.

Share This