Οι πολίτες έχουν πλέον μια τρίτη ευκαιρία να δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των κατοικιών  τους το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022. O λογαριασμός των αδήλωτων τετραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Share This